Su Arıtma Sistemi Nedir?

 

 

Su arıtma sistemi nedir?

Su arıtma sistemi nedir?

Su Arıtma Sistemi  geçmişten günümüze kadar gelen, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, Ters Ozmos’ da inavasyon gelişmesi meydana gelmiştir. Su arıtma sisteminde  Ters Ozmos yapısı, su hacmine basınç kuvveti uygulayarak, su hacminin çok yoğun bölgesinden az yoğun bölgesine transfer geçişini sağlamaktadır. Ozmos ise su hacminin az yoğun bölgesinden çok yoğun bölgesine  deşarj olmadan geçiş sağlamasına Ozmos denir.

 

Normal Ozmos’ da basınç uygulaması yapılmasına gerek yoktur. Ters Ozmos’ da ise belirli ölçüde bir basınç uygulanması gerekmektedir. Basınç uygulandıktan sonra su arıtma sistemi teknolojisinde suya basınç uygulanır ve Membran filtrenin gözeneklerinden geçiş sağlanır.  

 

Yalın olan su moleküllerinin geçiş yapmasına izin veren Membran, sudaki küçük boyutlu partiküllerin ve çeşitli mikroorganizmaların geçiş sağlamasını engeller. Bununla birlikte Su Arıtma Sistemi teknolojisi yani ters ozmos kullanılarak suyun zararlı maddelerden arıtıp, içilebilir hale getirerek kullanıma hazır hale getirir. İlk işlemde arıtılacak su, çeşitli filtre türlerinden süzülerek tortu, partikül, kireç ve mikroplardan arındırılır.

 

Böylece su arıtma sistemin ana beyni  olan membranlar üzerinde ki kirlilik oranı azaltılmaktadır. İkinci aşamada ise suyun, pompalanarak yüksek basınçlara ulaşmasını ve yarı geçirgen membranlara gönderilmektedir. Membranlarda çapraz akış prensibi,  suyun  içerdiği farklı molekül ya da partikül boyutlarında çözülmüş ya da dağılmış bileşenler farklı boyutlarda gözenekleri olan membranları kullanarak ayrı sıvı akımlarına ayırır.

 

Bunun sayesinde tortu, bakteri, tuz, ağır metal, çözünmüş iyonlar ile tüm safsızlıklar %95 ile %99,8 oranında arıtılmaktadır. Arıtma ve temizleme farklı alanlarda kullanılır. Arıtılmış sular içme suyu olarak veya sanayide kullanılmak amacıyla üretildiğinden birbirinden farklı özellikler içerebilir.

 

Örneğin içme suyu üretmek amacıyla tasarlanmış ters ozmos makineleri yaklaşık (80µ) iletkenlikte su üretirken, sanayi modeli ozmos makineleri bu değerin çok altında üretim yapabilir (1µ). Ters ozmos sayesinde içme, sanayi, tarım suyu ve şebeke suyu gibi kullanımlar için uygun kalitede su üretilebiliyor.

 

 Su Arıtma Sistemi Filtreleri

Sediment Filtre Nedir?

sediment-filtre-nedir

              Sediment filtre Nedir?

Sediment Filtre, su arıtma cihazlarında ilk filtredir. Sediment filtre su arıtma cihazına gelen suyun ilk temizlenme görevini üstlendiği aşamadır. Sediment filtrenin görevi insan hayatı için önemli bir rol taşır. Sediment filtre suyun içindeki katı maddelerin su arıtma cihazındaki diğer filtrelere ulşmasına engel olur.

 

Sediment filtrelerin üretimi sıkıştırılmış kağıtan oluşur. Sediment filtrelerin geçirgenlik oranı mikron denen ölçü birimiyle bakılır. Sediment Filtreler 1, 5, 10, 20 ve 50 mikron değerlerine ehil olma açısından değişiklik gösterir. Sediment filtreler, filtrasyon sisteminde ilk sırada ise 5 mikron miktarına ehildir.

 

Fakat filtrasyon sisteminde üçüncü filtre olarak kullanılacaksa 1 mikron ölçüsündedir. Sediment filtreler markasına ve kullanım oranına göre değişim vakti açısından değişiklik göstermektedir. Bu sebep ile 6 ay ile 2 yıl arasında değiştirilmesi gerekmektedir. Piyasada kullanılan çok farklı markalarda bulunmaktadır.

 

Aktif Karbon Filtre Nedir?

aktif karbon filtre nedir

Aktif karbon filtre nedir?

Aktif Karbon Filtre, içme suyu veya kullanılan sularda gözle görülemeyecek kadar küçük maddeler barındırabilir. Şebeke suyunda veya kuyu suyunda insan sağlığına uzun veya kısa süreçte zarara uğratacak çeşitli elementler bulundurabilir. Bütün bu zararlı maddelerin doğru şekilde filtrasyon yöntemi ile arıtılması gerekmektedir.

 

Bu filtrelerden bir tanesi de aktif karbon filtre olduğunu tanımlayabiliriz. Aktif karbon filtreler sudaki renk, tad, koku gibi kötü halde bulunan gazları ve organik maddeleri arıtan, özellikle klor gideriminde kullanılan su arıtma cihazının olmazsa olmazıdır. Suda bulunan yoğun klorun kötü kokuya, sert bir tada doğrudan sebep olur.

 

Ayrıca çok yüksek oranda klor insan sağlığına kötü sebepler doğrultusunda olduça zararlı bir maddedir. Klorun bu gibi kötü yönleri sebebi ile bu maddenin sudan iyi bir şekilde arıtılması gerekir. Kloru aktif karbon filtre sayesinde sıfıra kadar arıtmanız mümkündür.

 

CTO Karbon Filtre Nedir?

CTO karbon filtre nedir

CTO karbon filtre nedir?

CTO Karbon Filtre, su arıtma cihazının başka bir filtresi olarak karbon blok filtresi oluyor. Su arıtma sisteminin İkinci aşamasını oluşturuyor. Toz ve toprak gibi katı maddelerden arındırır ve bu filtreye gelince suyun kokusu, tadı ve rengi bambaşka bir hal durumuna gelip insan sağlığında büyük rol oynuyor.

 

İçerisinde büyük miktarda klor barındıran sular içme suyu haline dönüşüyor. Son derecede can alıcı bir filtre olmaktadır. Ağır kimyasal barındıran sular insan sağlığına çok büyük oranda zarar verdiği için mutlaka bu filtrenin düzenli kullanılıp bakımı geldiği zaman yapılması gerekmektedir. Filtrelerin kullanım ömrü 6 ile 8 ay arasında değişiklik gösterir.

 

Düzenli bir şekilde değiştirilmez ise klordan arındırılmamış sular insan vücuduna işler. Koku dengesini inavasyon yapılırsa güzel kokulu sulara ulaşmak oldukça sağlıklı ve kolaydır.  Aynı zamanda suları kimyasal maddelerden uzak tuttuğu için membran filtreyi korur.

 

Membran Filtre Nedir?

membran filtre nedir
Membran fitre nedir?

Membran Filtre, geçmişten günümüze popüler bir arıtım teknolojisi konumuna gelmiştir. Membran teknolojisinin en büyük avantajı, kimyasal eklenti olmaksızın, oldukça cüzi miktar enerji kullanımı,  kolay anlaşılır ve  düzenlenmiş proses iletimiyle çalışmaktadır. Proses suyun girdisini alıp kaynak kullanarak arıtılmış olarak çıkarılmasına, daha sonra  bu dönüşümde gerçekleşen her bir eyleme , faaliyet veya operasyon süreci olarak tanımlanabilir.

 

Membran filtre çok küçük ve ince deliklere veya gözenekler barındıran, sentetik plastik malzemeden oluşan bir tabakadır. Farklı tipteki su arıtma sisteminde ki Membranlarında gözeneklerin boyutları farklıdır. Suyu arındırmak amacıyla kullanılan Membran türleri, mikro boyut gözenekli Membranlar MF, Ultra filtrasyon Membranları UF, Nano filtrasyon Membranları NF ve Ters Ozmos RO Membranları olarak sınıflandırılır.

Prensipler oldukça basittir; Membran askıda katı madde ve diğer maddeleri tutarken suyun akmasına izin vererek çok özel bir filtre görevi sağlar. Membran filtre flokülasyon, tortu arıtma teknikleri, kum filtreleri, aktif karbon filtreleri, iyon değiştiriciler ekstraksiyon(bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi, çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki çözgen ile karışmayan bir başka organik çözgen yardımıyla ayırır.)

 

Membranlar su için en kaliteli filtreleme ortamıdır. Su arıtma sisteminde kullanılan Membran tipleri, en cüzi gözeneklere sahiptir ve gözenekleri o kadar küçüktür ki  bir su molekülünün boyutundan biraz daha büyüktür.Böylece arıtılmış saf su moleküllerinin kolayca geçiş yapmasına izin verir ancak daha büyük tuz moleküllerinin ve organik kimyasal süreçlerin geçişini durdurur.

 

Su arıtma sisteminde en önemli faktör filtre olduğundan Membranın kaliteli olması gereklidir. Yaklaşık  2 – 3 yıl aralığında, su arıtma sisteminde  diğer filtrelerin ömründen daha fazla bir kullanım ömrüne sahiptir. Kullanım ömrü dolduğunda kesinlikle değiştirilmesi gerekir. Aksi durumda suyun kalitesi kötü etkilenir. Yumuşak içim tadı acı bir tad durumuna gelir. Membranlar aktif tabaka iç yüzeyinden dış yüzeyine göre çalışır.

 

Çok delikli olan Membranlar, yapılarında birden çok su akışı yolu barındıran Membranlar olarak adlandırılır. İçten dışa olarak çalışma prensibi ile hareket etmektedirler. Bu Membranlar polimerik veya seramik olabilir.Genellik seramik Membranlar bu tipte üretilmektedir.

 

Membran filtrasyonu işlemler sırasında, yeterli bir ön işlemle bile Membranın tıkanması kaçınılmaz halde olur. Membran tipi, Membran malzemeleri, kirlenme türleri ve miktarları, suyun besleme kalitesi, proses tasarımı ve kontrolü gibi birçok çeşitli faktörlere bağlıdırlar.

 

Bu kirletici maddeler, Membranların hacmini sağlama almak için yüksek bir iş eyleminin gerekli olmasına neden olur. Membran kirlenmesinin temizlenmesi için çok fazla sayıda temizleme tekniği vardır. Bu teknikler ileri yıkama, geri yıkama, hava temizleme, kimyasal temizleme gibi teknikler bulunmaktadır.

 

Mineral Filtre Nedir?

Mineral filtre nedir

Mineral filtre nedir?

Mineral Fitre, İçme suyundaki PH değerini yükseltir ve suyun tadını yumuşatır.  Membran Fitreden arıtılmış kirli su, temiz su haline getirilerek  saf suya yakın olduğundan kullanıma henüz hazır değildir. Suyun tadı hazır halde olmadığından membrandan çıkan su tatlandırıcı filtreden geçerek içilebilir hale getirilir. Hindistan cevizi kabuğundan oluşan bu filtre, suyun kötü tadını alır, lezzetli ve yumuşak bir içme suyu elde edilir.  

 

Tatlandırıcı filtrenin düzenli olarak kullanım ömrü özelliğini yitirince değiştirilmesi gerekir.Kullanım ömrü ortalama 12 aydır. On aşamada Mineral Filtreye saf su ulaşır. Bu arıtma aşama sırasında zararlı suyun maddelerden arıtıldığı gibi minerallerden de arıtılmaktadır. Su minerallerin bir kısmını kaybetmiş olur.

 

İnsan sağlığı için gerekli olan zengin minerallerin suya tekrar geri dönüş yaparak kazandırılması gerekmektedir. Bunun için suyun içine sağlık için gerekli olan sodyum, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin ilave edilerek, suyun yapısını zenginleştirmek gerekir. Sağlık için suda bulunması gereken önemli zengin mineral ihtiyacı da bu şekilde karşılanmış olur.

 

Biocera Antioxidant Alkali Su Filtresi Nedir ?

Biocera antioxidant alkali su filtresi nedir

Biocera antioxidant alkali su filtresi nedir

Biocera Antioxidant Alkali Su Filtre, sayesinde yabancı maddeleri arındırarak suyu çok daha saf, kaliteli, sağlıklı ve fonksiyonel hale getirir. Suyun diğer filtrelerden yaptığı işlemler gibi sadece mineral açısından zenginleştirmez. Hidrojen takviyesi yaparak suyun pH değerini düzenleyip insan sağlığını tehdit oluşturabilecek aktif oksijenlerin vücutta yok edip savaşmasına yardım eder. Dışarıdan alınan oksijenin bir kısmı vücutta aktif oksijen olarak entegre olur. Oluşan aktif oksijenlerin vücuttaki hücrelerden elektron çalar.

 

Bu durum vücudun oksijen tabakasında hücrelere büyük ölçekde dengesizlik oluşturur ve  zarar verir. Hücrelerdeki  dengesizlik sağlık problemleri yaratabilir.Bunu önlemek için alkali suların büyük yardımı dokunur. Biocera Filtre yeni arıtılmış asidik suyun pH değerini yükseltir ve alkali minerallerle suyu besler. Su kullanımı ve tüketiminde hazır hale gelir. Alkali su hücrelerdeki toksinlerin, zararlı maddelerin ve aktif oksijenlerin vücuttan atılmasını sağlar.

 

Vücutta ki minerallerin kalsiyum, potasyum, sodyum ve magnezyum gibi alkali suyun sağlamasıyla vücudun metabolizmasını arttırır. Vücudun besin kaynağını ve mineral emilimini verimli bir şekilde sürdürür. Vücut dengesini rahatlatır. Araştırmalara göre bazı hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Cildi güzelleştirip yaşlandırmayı geciktiriyor.

 

İnsanların tercihi genellikle Alkali Su Filtresinden yana oluyor.Su Arıtma Sistemi  geçmişten günümüze kadar gelen, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, Ters Ozmos’ da inavasyon gelişmesi meydana gelmiştir. Su arıtma sisteminde  Ters Ozmos yapısı, su hacmine basınç kuvveti uygulayarak, su hacminin çok yoğun bölgesinden az yoğun bölgesine transfer geçişini sağlamaktadır.

 

Ozmos ise su hacminin az yoğun bölgesinden çok yoğun bölgesine  deşarj olmadan geçiş sağlamasına Ozmos denir. Normal Ozmos’ da basınç uygulaması yapılmasına gerek yoktur. Ters Ozmos’ da ise belirli ölçüde bir basınç uygulanması gerekmektedir. Basınç uygulandıktan sonra su arıtma sistemi teknolojisinde suya basınç uygulanır ve Membran filtrenin gözeneklerinden geçiş sağlanır.

Call Now ButtonServis İçin Arayın!